Over Gemeentebelangen Oldambt

Over Gemeentebelangen Oldambt - Gemeentebelangen Oldambt

Gemeentebelangen Oldambt is in januari 2016 opgericht door Ger Klein en Albert Kuiper.

Het bestuur wordt gevormd door Martine Hamar de la Brethonière (voorzitter), Sandra Klein (secretaris) en Fabian Buiter (penningmeester).

Ger Klein is fractievoorzitter.

We zijn een partij van, voor en door Oldambtsters. We hebben geen binding met een provinciale of landelijke partij. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Niet vanuit ivoren torens de gemeente besturen, maar samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen voor een beter Oldambt. Dat is waar het ons om gaat. Dit betekent dat we – voordat er besluiten worden genomen – met inwoners en andere betrokkenen in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét onze inwoners en andere betrokkenen. Dat is waar wij ons in Oldambt sterk voor willen maken. We zijn er immers voor u!

Ger Klein - Gemeentebelangen Oldambt

Ger Klein

fractievoorzitter/lijsttrekker

Albert Kuiper - Gemeentebelangen Oldambt

Albert Kuiper

kandidaat-raadslid

Grietje Musch - Gemeentebelangen Oldambt

Grietje Musch

raadslid

Henk van der Laan - Gemeentebelangen Oldambt

Henk van der Laan

raadslid

Chris de Raaf - Gemeentebelangen Oldambt

Chris de Raaf

kandidaat-raadslid

Sandra Klein - Gemeentebelangen Oldambt

Sandra Klein

secretaris/kandidaat-raadslid

Maria Winkel - Gemeentebelangen Oldambt

Maria Winkel

kandidaat-raadslid

Martine Hamar de la Brethonière - Gemeentebelangen Oldambt

Martine Hamar de la Brethonière

voorzitter/kandidaat-raadslid

Han de Grooth - Gemeentebelangen Oldambt

Han de Grooth

kandidaat-raadslid

Fabian Buiter - Gemeentebelangen Oldambt

Fabian Buiter

penningmeester/kandidaat-raadslid

Blog van Grietje Musch - aandacht en gelijke kansen voor onze inwoners

3 maart 2022 - Het ziet er maar somber uit, in het eerste kwartaal van 2022: gas wordt duurder, de huren gaan stijgen en ook de boodschappen worden duurder. En dat, terwijl de inkomsten nagenoeg gelijk blijven. Is dit eerlijk? Nee! Voor veel gezinnen is het vrijwel niet meer te doen en zij komen daardoor in de problemen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Ook de gemeente Oldambt zal zich afvragen hoe zij hiermee moet omgaan, want hoe ondersteun je deze in... lees verder »

Blog van Chris de Raaf - Met de benen op tafel - Gemeentebelangen Oldambt

Blog van Chris de Raaf - Met de benen op tafel

3 maart 2022 - Winschoten is allang niet meer die gezellige koopstad van vroeger, hoor ik vaak. Zelfs op staat word ik erop aangesproken: ‘Jij bent toch’…. en de mensen noemen... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.