Extra aandacht voor kinderen in ’t Oldambt

Extra aandacht voor kinderen in ’t Oldambt

Extra aandacht voor kinderen in ’t Oldambt Gemeentebelangen Oldambt

14 april 2017

Geen kind mag in het Oldambt worden buitengesloten door armoede
Aan het woord is Sandra Klein, een van de leden van Gemeentebelangen Oldambt. Ze is als alle leden van de partij sociaal betrokken en van mening dat er meer gedaan moet worden om de positie van kinderen in het Oldambt te verbeteren. Sandra spreekt hierover haar gedachten uit en in het partijprogramma dat binnenkort het daglicht ziet zijn over dit onderwerp creatieve voorstellen terug te vinden die hout snijden.

Het komt relatief vaak voor dat kinderen in het basisonderwijs niet kunnen deelnemen aan activiteiten, omdat het inkomen van de ouder(s) onvoldoende ruimte biedt en onmogelijk extra zaken kunnen betalen. Het komt veel te vaak voor dat kinderen zonder ontbijt op school komen. Tussen de middag overblijven en geen brood of drinken bij zich hebben is geen uitzondering. Ze komen met de smoes dat ze het hebben vergeten, terwijl de werkelijkheid heel anders is. Er was niets in huis om mee te nemen naar school.

Ook de eigen bijdrage die voor schoolreisjes nodig is kan niet worden betaald, met als gevolg dat het betreffende kind niet mee kan. Veel scholen hebben daar inmiddels een creatieve oplossing voor gevonden, maar helaas niet voor het probleem van gezonde voeding en tenminste twee maaltijden per dag of te kunnen sporten als sociale bezigheid om betrokken te zijn en worden. Door een ruimere financiële ondersteuning van het gezin wordt het iets makkelijker voor deze kinderen, maar als de keuze moet worden gemaakt, tussen eten, schoolreisjes of sporten, dan is deze snel gemaakt. Het geld van het participatiefonds bereikt hierdoor niet altijd het kind en wordt al snel gebruikt voor een doel wat dringender is.

Mijn idee zou zijn een gezamenlijk project te creëren waarin het kind uit een gezin dat het financieel krapper heeft niet opvalt bij het overblijven op school, we zouden kunnen kijken of er mogelijkheden zijn waardoor dit project haalbaar kan worden, zo ook met sportactiviteiten.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.