Blog van Grietje Musch - aandacht en gelijke kansen voor onze inwoners

Blog van Grietje Musch - aandacht en gelijke kansen voor onze inwoners

3 maart 2022

Het ziet er maar somber uit, in het eerste kwartaal van 2022: gas wordt duurder, de huren gaan stijgen en ook de boodschappen worden duurder. En dat, terwijl de inkomsten nagenoeg gelijk blijven. Is dit eerlijk? Nee!
Voor veel gezinnen is het vrijwel niet meer te doen en zij komen daardoor in de problemen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

Ook de gemeente Oldambt zal zich afvragen hoe zij hiermee moet omgaan, want hoe ondersteun je deze inwoners? Gemeentebelangen heeft er al voor gezorgd dat, wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt, je op jaarbasis € 1.200 aan extra ontvangen inkomsten mag houden. Dit is natuurlijk niet voldoende, maar het helpt wel een beetje.

En kan straks de voedselbank iedereen nog wel bedienen? Ik ben daarom van mening dat er een armoedebeleid moet worden ingevoerd en Gemeentebelangen zal zich hier sterk voor maken. Wij vinden namelijk dat iedere inwoner van het Oldambt recht heeft op een fatsoenlijk bestaan.

Verder moet er aandacht zijn voor eerlijke kansen voor jongeren. Denk daarbij aan werken, leren en wonen. Graag zou ik zien dat de woningcorporatie het inschrijvingsbeleid aanpast, zodat ook deze groep een goede kans maakt op een woning.

Stem daarom op Gemeentebelangen Oldambt. Wij zijn er voor u en samen met u willen wij deze strijd aangaan!

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.