Bouwput Finsterwolde nog steeds niet gedempt

Bouwput Finsterwolde nog steeds niet gedempt

21 juni 2020

De bouwput aan de H.J. Siemonsstraat te Finsterwolde heeft al meermalen op de Oldambtster
politieke agenda gestaan. Zo heeft meer dan een jaar geleden Dorpsbelangen er bij het
gemeentebestuur op aangedrongen om de ongeveer drie meter diepe put te dempen in verband
met het gevaar voor spelende kinderen en heeft Gemeentebelangen het college verzocht om
bestuursdwang toe te passen. Tot nu toe zonder zichtbaar resultaat.

Bouwput niet gedempt
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Eind vorig jaar heeft de gemeente
overeenstemming bereikt over de aankoop van het perceel waarin de bouwput is gelegen. Het
college heeft toen aangegeven dat de problemen met de bouwput zouden worden opgelost. Dan zou
je toch denken dat een half jaar later de problemen wel tot het verleden zouden horen? Maar helaas
is dat niet het geval. Zondag is mij namelijk gebleken dat de bouwput nog steeds niet gedempt is.’’

Wildernis
Ger Klein vervolgt: ,,Niet alleen is de bouwput niet gedempt, het perceel is één grote wildernis. Het is
zelfs zo erg dat de eigenaar van het naastgelegen perceel hier schade van ondervindt. Zijn schutting
en bestrating zijn door het onkruid aangevreten en takken van bomen hangen op zijn garage. Ik
schaam mij er eerlijk gezegd voor dat de gemeente het zover heeft laten komen.’’

Verzoek aan het college
Gemeentebelangen heeft het college verzocht om op korte termijn alsnog in actie te komen. Ger
Klein hierover: ,,Het college dient er wat ons betreft in de eerste plaats voor te zorgen dat de kelder
en de damwanden van de bouwput alsnog worden verwijderd, het water wordt afgepompt en het
gat wordt opgevuld met grond. Ten tweede dient het perceel in een nette staat te worden gebracht
en ten derde vinden wij dat het college in overleg moet treden met de eigenaar van het naastgelegen
perceel over de ontstane situatie.’’

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.