Wethouder Boon moet toezegging nakomen

Wethouder Boon moet toezegging nakomen

11 december 2020

In de begrotingsvergadering van 9 november 2020 heeft de raad besloten om te bezuinigen op RTV
GO!. In die vergadering heeft Ger Klein, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Oldambt, gesteld
dat de beschikking die hieraan ten grondslag ligt, gebreken vertoont. Hij heeft het college hierom
verzocht een nieuwe beschikking aan de lokale omroep te zenden.

Toezegging wethouder Boon
Op het verzoek van Ger Klein reageerde wethouder Bard Boon (PvhN) positief, er zou namelijk een
nieuwe beschikking naar RTV GO! worden gestuurd. Uit het antwoord op door Gemeentebelangen
gestelde vragen blijkt nu dat Boon dit toch niet van plan is. Ger Klein: ,,In het antwoord op onze
vragen stelt het college dat de wethouder in de begrotingsvergadering slechts gezegd heeft dat er
mogelijk een nieuwe beschikking voor de omroep moet worden afgegeven. De stelling van het
college strookt echter totaal niet met de woorden die de wethouder heeft uitgesproken.”

Motie
Om ervoor te zorgen dat de toezegging van Boon alsnog wordt nagekomen dient de fractie van
Gemeentebelangen maandag een motie is. In die motie roept de raad het college op om de
toegezegde beschikking alsnog naar RTV GO! te zenden. Ger Klein: ,,De toezegging van de wethouder
is glashelder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het zou hierom richting de omroep van
onbehoorlijk bestuur getuigen als de toezegging niet wordt nagekomen. De omroep heeft dan de
mogelijkheid om eventueel bezwaar en beroep tegen de beschikking aan te tekenen.’’

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.