Verdeling gemeentefonds moet van tafel

Verdeling gemeentefonds moet van tafel

Verdeling gemeentefonds moet van tafel Gemeentebelangen Oldambt

8 februari 2021

Op 2 februari 2021 stuurde minister Kajsa Ollongren een brief naar de Tweede Kamer over de toedeling van geld uit het gemeentefonds. Omdat het nieuwe verdeelmodel grote financiële gevolgen voor Oldambt heeft, roept Gemeentebelangen Oldambt het college op om in verzet te komen.

Nieuw verdeelmodel desastreus voor Oldambt
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd mede vanwege Rijksbeleid pijnlijke beslissingen moeten nemen om tot een sluitende begroting te komen. Het is daarom bizar dat het kabinet van plan is om de gemeente Oldambt 5 miljoen euro per jaar minder uit het gemeentefonds uit te keren. Het mag duidelijk zijn dat inwoners hier keihard door worden geraakt, zowel financieel als wat betreft de leefbaarheid van de gemeente. Voor ons is dit niet te verteren.”

Motie
Hoewel de definitieve besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel aan het volgend kabinet is, vindt Gemeentebelangen dat nu al aan de bel moet worden getrokken. Ger Klein: ,,We moeten niet wachten tot een volgend kabinet is geformeerd, maar nu al aan het Rijk laten weten dat het voorstel van tafel moet. Hierom roepen we het college in een motie op om zo snel mogelijk in verzet te komen. Omdat ook voor andere gemeenten in Groningen het kabinetsvoorstel forse nadelige effecten heeft, vragen wij het college om dit samen met de Vereniging Groninger Gemeenten te doen.”

De motie zal in de raadsvergadering van 15 februari in stemming worden gebracht.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: motie-herijking-gemeentefonds.docx.pdf

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.