Toegankelijkheid begroting Oldambt moet fundamenteel anders

Toegankelijkheid begroting Oldambt moet fundamenteel anders

Toegankelijkheid begroting Oldambt moet fundamenteel anders Gemeentebelangen Oldambt

Geschreven door:
, 8 november 2021

Op 8 november neemt de gemeenteraad van Oldambt een besluit over de begroting 2022.
Gemeentebelangen Oldambt vindt dat de toegankelijkheid van de begroting beter moet.


Toegankelijkheid begroting
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ,,Wij vinden het belangrijk dat een
begroting leesbaar en begrijpelijk is. Niet alleen voor raadsleden, maar voor iedereen. Daarnaast
moet de begroting duidelijk maken welke maatschappelijke effecten worden nagestreefd en hoe
deze effecten worden vertaald naar specifieke en meetbare acties van het college. Hier schort het in
Oldambt aan. Aan de toegankelijkheid van de begroting moet wat ons betreft fundamenteel worden
gesleuteld.”

Klein licht zijn ongenoegen toe aan de hand van een voorbeeld. ,,In de begroting staat het volgende
over duurzame inzetbaarheid van het personeel: ‘Interne mobiliteit, duurzame inzetbaarheid,
enzovoorts worden op elkaar afgestemd en door medewerkers als integraal beleefd en bijdragend
aan hun eigen ontwikkeling en de doelen van de afdeling en organisatie’. Volgens mij is er niemand
die snapt wat hier staat en wat men precies van plan is te gaan doen. Dit moet anders.”

Toezegging college
Klein wil in de begrotingsvergadering een toezegging van het college dat voor de begroting van 2023
voor een vorm wordt gekozen die recht doet aan de sturende taak van de raad en tot een beter
leesbare begroting leidt. Klein: ,,Omdat de begroting een product van de raad is, wil ik dat het college
alle raadsfracties hier vroegtijdig bij betrekt.”

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

The day after - Gemeentebelangen Oldambt

The day after

17 maart 2022 - Na een fantastische campagne hebben we gisteren een prachtig resultaat behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen: Gemeentebelangen Oldambt is de partij met de grootste winst! We maken een forse... lees verder »

Blog van Grietje Musch - aandacht en gelijke kansen voor onze inwoners

3 maart 2022 - Het ziet er maar somber uit, in het eerste kwartaal van 2022: gas wordt duurder, de huren gaan stijgen en ook de boodschappen worden duurder. En dat, terwijl de inkomsten nagenoeg gelijk blijven. Is... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.