St. Leergeld: helpende hand in ’t Oldambt!

St. Leergeld: helpende hand in ’t Oldambt!

St. Leergeld: helpende hand in ’t Oldambt! Gemeentebelangen Oldambt

18 april 2017

Steun voor de jongste Oldambtsters
Op dinsdag 18 april 2017 kon aan Dhr. Jan Omlo, bestuurslid en en coördinator van Stichting Leergeld Oldambt/Bellingwedde symbolisch het bedrag worden overhandigd wat partijleden eerder in een collecte-actie bijeengebracht hadden. De helft van het voor Nationaal Fonds Kinderhulp bijeengebrachte bedrag van 334,66 euro komt ten goede aan kinderen binnen de eigen gemeentegrenzen. Dhr Omlo is er verguld mee “Aan ruim 800 kinderen binnen het Oldambt reikt St. Leergeld de helpende hand. De stichting maakt het mogelijk dat kinderen ondanks de problematische economische situatie, hoge werkloosheid en de relatief hoge afhankelijkheid van bijstandsuitkeringen niet achtergesteld raken. Mee kunnen op schoolreis, aanschaffen van leermiddelen, het kunnen volgen van zwemonderwijs, het zijn maar enkele van die zaken waar we als stichting actief in zijn. We zien er nauwlettend op toe dat de gelden maximaal benut worden en goed terecht komen. Ons streven binnen de grens van 10% overheadkosten te opereren kunnen we nog steeds waar maken. Het kind staat voorop!” Stichting Leergeld verrichtte afgelopen januari een onderzoek waarbij ze mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn om hun ervaringen vroeg. “Lang niet elk is op de hoogte van de mogelijkheden die geboden worden en voor velen was ook het bestaan van het participatiefonds onbekend.

Een gemiste kans” aldus Ger Klein van de partij “mensen met weinig financiële draagkracht – jong of oud – hebben de mogelijkheid om via het participatiefonds 110 euro per persoon per jaar uitgekeerd te krijgen. Een groot deel van de Oldambtsters is hier niet van op de hoogte. Wij zijn van mening dat hier een pro-actieve opstelling vanuit de gemeente noodzaak is. Lastenverlichtingen daar waar het kan en mogelijk is. De opbrengst van de door ons ondernomen collecteactie mag als eerste aanzet gezien worden. Als partij hebben wij de nodige praktische oplossingen opgenomen in ons programma, een programma dat we over niet al te lange tijd presenteren. Wat betreft het geld dat binnen de gemeente in de ‘armoedemarkt’ rondgaat moet uit het bestaande circuit van armoedebestrijding gehaald worden en veel creatiever en effectiever worden ingezet voor armoedebevrijding.”

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.