Sloop ‘rotte kiezen’ Stikkerlaan op de lange baan geschoven

Sloop ‘rotte kiezen’ Stikkerlaan op de lange baan geschoven

Sloop ‘rotte kiezen’ Stikkerlaan op de lange baan geschoven Gemeentebelangen Oldambt

11 juni 2021

Gemeentebelangen Oldambt heeft diverse keren bij het college aangedrongen op de sloop van de
‘rotte kiezen’ aan de Mr. D.U. Stikkerlaan te Winschoten (locatie Blaauw). Hierom was de partij
verheugd dat het college de eigenaar van de panden op 23 juli 2020 heeft aangeschreven de
panden te slopen of op te knappen. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. Reden voor
Gemeentebelangen om het college hierover weer aan de tand te voelen.


Aanschrijving
Het college is, zo staat in de brief van 23 juli 2020 te lezen, van mening dat de panden – een aantal
voormalige bedrijfspanden, garageboxen en een appartementencomplex – zodanig zijn verpauperd
dat sprake is van een welstandsexces. Hierom heeft het college besloten om handhavend op te
treden. De eigenaar moet de panden slopen of opknappen.
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ,,De situatie aan de Stikkerlaan is al vele
jaren een doorn in het oog. We waren daarom blij met de brief van het college. In die brief staat dat
het slopen of opknappen van de panden binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden. Het mag
duidelijk zijn dat die ‘redelijke termijn’ inmiddels al lang en breed is verstreken.”

In antwoord op vragen van Gemeentebelangen stelt het college dat het in gesprek is met de eigenaar
van de panden en dat er gedurende die tijd niet handhavend wordt opgetreden. Klein: ,,Dat je met
de eigenaar van de panden in gesprek gaat, is logisch. Maar deze situatie speelt al lange tijd en na de
aanschrijving van 23 juli 2020 is er ook alweer bijna een jaar verstreken. In die tijd hadden er toch
allang concrete afspraken met de eigenaar moeten zijn gemaakt? Aan de laksheid van het college
moet een einde komen.”

Uitstel voor onbepaalde tijd
Op de vraag van Gemeentebelangen voor welke datum de eigenaar de panden moet hebben
gesloopt of opgeknapt, antwoordt het college dat daarvoor nog geen deadline is bepaald. Klein:
,,Voor ons is dit onbestaanbaar, want de wet schrijft namelijk voor dat je als college verplicht bent
om op zo kort mogelijke termijn te handhaven. Feitelijk is hier dus sprake van gedoogsituatie
waarvan we niet weten hoelang dit nog gaat duren. Dat is toch niet meer aan onze inwoners uit te
leggen?”

Klein overweegt om middels een raadsmotie het college in beweging te krijgen.

Download PDF informatieDownload PDF informatie: antwoorden-college-op-vragen-van-gemeentebelangen.pdf

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

  • Sloop ‘rotte kiezen’ Stikkerlaan op de lange baan geschoven Gemeentebelangen Oldambt
  • Sloop ‘rotte kiezen’ Stikkerlaan op de lange baan geschoven Gemeentebelangen Oldambt
  • Sloop ‘rotte kiezen’ Stikkerlaan op de lange baan geschoven Gemeentebelangen Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.