Publiceer Wob-besluiten op internet

Publiceer Wob-besluiten op internet

27 juli 2020

Iedereen heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de mogelijkheid om
informatie van de overheid op te vragen. De overheid is echter niet verplicht om de beslissing op
dergelijke verzoeken openbaar te maken. Gemeentebelangen Oldambt vindt dat hierin
verandering moet komen.

Open en transparant
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Gemeentebelangen heeft openheid en
transparantie hoog in het vaandel staan. Wij vinden daarom dat de gemeente zoveel mogelijk uit
zichzelf informatie aan haar inwoners moet verstrekken. De ene keer kan dit in een persoonlijke brief
en de andere keer ligt het meer voor de hand om informatie in de krant of op de internetpagina te
zetten.”

Wob-besluiten openbaar
Ger Klein vervolgt: ,,Het komt echter ook voor dat informatie aan de gemeente wordt gevraagd door
een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur. Een beslissing op zo’n verzoek stuurt de
gemeente Oldambt uitsluitend naar de aanvrager terwijl de informatie ook voor anderen interessant
kan zijn. Wij hebben het college daarom verzocht om Wob-besluiten in het vervolg ook op de
internetpagina van de gemeente te publiceren. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke
privacyregels. Op deze wijze kunnen geïnteresseerden het doen en laten van de gemeente nog beter
volgen.’’

Meer besluiten openbaar
Als het aan Gemeentebelangen ligt, gaat de gemeente in de toekomst nog meer besluiten openbaar
maken. Ger Klein hierover: ,,Wat ons betreft is het op internet plaatsen van Wob-besluiten slechts
een eerste stap. Een volgende stap zou kunnen zijn om alle verleende vergunningen voor iedereen
inzichtelijk te maken. Je kunt dan met een paar muisklikken zien op welke activiteiten een
vergunning betrekking heeft en aan welke voorschriften een vergunninghouder zich dient te
houden.’’

Gemeentebelangen verwacht dat het college binnen enkele weken op haar verzoek tot
openbaarmaking van Wob-verzoeken zal reageren.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.