Opinie - onze raadsleden Ger en Grietje over het concept Programma Wonen

Opinie - onze raadsleden Ger en Grietje over het concept Programma Wonen

5 april 2021

De gemeente Oldambt heeft recent haar concept Programma Wonen (voorheen Woonvisie) voor de komende vijf jaar gepresenteerd: https://www.gemeente-oldambt.nl/concept-programma-wonen-oldambt-2021-2026
Het concept Programma Wonen ligt ter inzage tot 9 april. Tot dat moment kunnen inwoners reageren op het stuk, waarna het stuk nog kan worden aangepast als dat noodzakelijk is. De planning is om het programma in mei aan te bieden aan de raad voor definitieve besluitvorming.

Gemeentebelangen Oldambt was op 30 maart jl. aanwezig bij de beeldvormende raadsbijeenkomst die hiervoor werd georganiseerd. Onze raadsleden Ger Klein en Grietje Musch blikken hierop terug en delen graag hun bevindingen met u.

Grietje vat samen dat de gemeente Oldambt kampt met een woningtekort voor haar inwoners en dat het dan met name gaat om betaalbare (sociale huur)woningen.
Ger zegt het positief te noemen dat het College eindelijk het krimp-idee heeft laten vallen: ‘Dat is juist wat ons zo dwars zat, want hoe wil je cijfers verklaren? In Winschoten zijn er bijvoorbeeld veel ‘oude’ sociale huurwoningen gesloopt in de Bloemenbuurt. Die huizen voldeden volgens de bewoners prima en hadden ook nu zeker nog kunnen voldoen om jongeren te huisvesten.
Woningen in het Oldambt zijn in trek en er is veel vraag onder mensen die werkzaam zijn in en om de stad Groningen en die bereid zijn om te reizen tussen wonen en werken (forensen). Wij verwachten dan ook dat de snelle treinverbinding dat nog extra zal aanjagen.'

Volgens Grietje wordt er door de gemeente teveel gesproken over vergrijzing, terwijl Gemeentebelangen vindt dat er meer aandacht moet zijn voor werkgelegenheid en voldoende betaalbare woningen voor jongeren: ‘Als deze groep geen woning kan vinden, dan zal zij wegtrekken uit de gemeente. Wij vinden dan ook dat er niet moet worden gesloopt, maar gebouwd én dat er in het geval van nieuwbouw rekening moet worden gehouden met voldoende betaalbare (sociale huur)woningen.’

Ger vult aan dat wat Gemeentebelangen van mening is dat de bouw niet moet worden uitgesteld, integendeel juist: ‘Morgen beginnen! De komende 10 jaar 650 woningen realiseren lijkt een veel te laag tempo om in de behoefte te kunnen voorzien. De gemeente zou wat ons betreft haar ambities naar boven moeten bijstellen.
Wij denken dan ook dat er niet alleen moet worden ingezet op (teveel) tiny houses. Gezien de woningnood lijkt het voor nu een goede tijdelijke oplossing, maar we weten nog niet of deze leefvorm wel zo ideaal is op termijn. Kijkend naar de toekomst moet dus ook aan deze bewoners een passend alternatief kunnen worden aangeboden.
Grietje zegt dat goed moet worden bekeken welke woningen uit het huidige bestand in aanmerking kunnen komen voor renovatie. Het programma van de NPG biedt daarvoor mogelijkheden. Zo kunnen we kansen voor jongeren mogelijk maken. De woningcorporaties zouden dit ook zeker mee moeten nemen in hun overwegingen.

Gemeentebelangen zou het verstandig vinden om, gezien de huidige omstandigheden, nog niet te starten met slopen en het concept Programma Wonen uit te stellen tot na het zomerreces. Gemeentebelangen heeft daarom deze petitie getekend: https://petities.nl/petitions/geen-sloop-van-woningen-en-verhoging-huren-na-verduurzaming-in-oldambt

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.