Gemeenteraad geen sluitstuk in verdeling NPG-geld

Gemeenteraad geen sluitstuk in verdeling NPG-geld

9 augustus 2020

Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) komt geld naar Oldambt. De gemeente heeft
inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om door het invullen van een vragenlijst input te
leveren over de verdeling van het beschikbaar gestelde geld. Op 7 augustus 2020 maakte
burgemeester Cora-Yfke Sikkema in een persbericht de uitkomsten van de vragenlijst bekend.
Gemeentebelangen Oldambt laakt de wijze waarop met de verdeling van NPG-geld wordt
omgegaan.

Vragenlijst
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Laat ik vooropstellen dat ik verheugd ben over
het feit dat meer dan 800 mensen de vragenlijst hebben ingevuld. Dat geeft blijk van betrokkenheid
bij het wel en wee van de gemeente. Waar ik echter niet over te spreken ben, is de wijze waarop het
college de gemeenteraad bij de verdeling van NPG-geld betrekt. Zo heeft de gemeenteraad
bijvoorbeeld geen invloed gehad op de inhoud van de vragenlijst, de raad heeft niet kunnen
meedenken over de thema’s die daarin aan de orde hadden moeten komen.”

Gemeenteraad geen sluitstuk
In het persbericht van 7 augustus geeft Sikkema aan dat met alle input het Lokaal Programma wordt
opgesteld en dat dit programma daarna ter goedkeuring naar het bestuur van het Nationaal
Programma Groningen wordt gestuurd.
Ger Klein: ,,Volgens Sikkema is pas daarna de gemeenteraad aan zet door het Lokaal Programma vast
te stellen. Deze volgorde bevalt ons echter voor geen meter. Wij vinden dat de gemeenteraad eerder
in positie moet worden gebracht, namelijk vóórdat het Lokaal Programma ter goedkeuring naar het
NPG wordt gestuurd. Dit doet meer recht aan de rol van de gemeenteraad en maakt het Lokaal
Programma democratischer omdat er op een eerder moment politieke invloed is.” Klein vervolgt:
,,Het is al vaker voorgekomen dat het college de rol van de gemeenteraad marginaliseert, denk
bijvoorbeeld aan de aankoop van het St. Lucas Ziekenhuis en de positie van Pekela in de
herindelingsdiscussie. Dit moet afgelopen zijn. De gemeenteraad mag niet langer een sluitstuk in het
besluitvormingsproces zijn.”

Verzoek aan college
Gemeentebelangen heeft het college verzocht om het Lokaal Programma eerst in concept – als
discussiestuk – aan de gemeenteraad voor te leggen en vervolgens met de gemeenteraad te
bespreken. Pas daarna is, wat Gemeentebelangen betreft, doorzending aan het NPG aan de orde.
Gemeentebelangen verwacht dat het college binnen enkele weken op het verzoek reageert.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.